LYSTRUP STRAND

SOMMEREN ER FORBI NU ...

... og den nærmest fløj afsted! Sådan lyder det i C. V. Jørgensens lidt melankolske sang 'Sæsonen er slut' fra 1980.

Men heldigvis kan livet ved Lystrup Strand også byde på mange glæder selv om sommeren er ovre.

Næsten uanset vejret er en tur langs stranden eller i skoven en fornøjelse, og de senere år, kan man også se, at der i stigende grad er liv og aktivitet ved Lystrup Strand såvel efterår, vinter og forår.


Lystrup Strands hjemmeside er under forandring

Denne hjemmeside Lystrup-Strand.dk er ved at blive lavet om, så derfor mangler er en række af de sider, du plejer at se.

Efterhånden som de bliver sat op, vil de blive lagt på, så snart kan man igen finde historierne, billederne og beretningerne fra 'gamle dage' ved Lystrup Strand. Allerede nu er der kommet billeder fra Klitrosevej, Vikkevej, Stien og Over Stranden, Klik i menuen Huse og Veje!

LYSTRUP STRAND

GLIMT FRA LYSTRUP STRANDS HISTORIE

Familien Munk Kristensen fra Kristrup spiser pålægschokolade-madder på en cykeludflugt til Lystrup Strand i 1955.

Familien Esbensen spiser frokost med vennerne i sommer-huset Annex, Over Stranden 11 i 1960erne.

Hanne  foran sommerhuset ved Over Stranden 1 i 1972.

Pavillionen - Ved Stranden 2 - var før det blev sommerhus ramme for mange af strandens aktiviteter. Der blev danset af til Hus- og Grundejerforeningens generalforsamling til  midt i 1990erne.

SOMMERHUS- OG GRUNDEJER-

FORENINGEN VED LYSTRUP STRAND

SE BILLEDERNE

HJERTESTARTER

På bagsiden af Annie og Kristen Larsens hus, Strandvejen 16-18, Lystrup Strand.

LÆS JAC. BOELSMANS ARTIKEL OM LYSTRUP STRANDS HISTORIE

Sankt Hans ved Lystrup Strand blev en smuk aften og mange mødte op